• info@rioolreinigingsdienst.com
  • 06-24356980

WC Ontstoppen

WC VERSTOPT?

Als uw wc is verstopt is het raadzaam om eerst een aantal zaken zelf te controleren. U kunt om te beginnen nagaan of de overige afvoeren in het huis nog wel goed functioneren. Dit kunt u testen door bijvoorbeeld in de keuken een volle bak water weg te laten lopen of door in de badkamer het bad leeg te laten lopen.

Let hierbij goed op dat u geen water terug krijgt in uw toilet op de begane grond. Mocht u dit niet veilig vinden dan is het raadzaam om het niet te doen. Als u constateert dat er verder geen problemen zijn in het huis dan weet u zeker dat het gaat om een wc verstopping.

wc ontstoppen

Dit is over het algemeen simpeler op te lossen dan een rioolverstopping, maar dit betekent niet meteen dat het probleem bij het toilet gezocht moet worden. Vaak zijn aansluitingen niet direct op het riool aangesloten, maar zullen ze eerst enkele meters op hun eigen buis richting het riool lopen. Als blijkt dat het water toch omhoog komt of dat andere afvoeren na wat langduriger gebruik toch niet 100% goed doorlopen gaat het hoogst waarschijnlijk om een rioolverstopping. Een rioolverstopping kan verschillende oorzaken hebben, zoals het gebruik van het toilet en de slijtage aan uw leidingen.

OORZAKEN:

GEBRUIK:

Bij een verstopping van het riool kunnen verschillende problemen de kop op steken. Het meest voorkomende probleem is dat het toilet niet meer door loopt. Maar ook stank en omhoog komend water zijn vaak voorkomende problemen bij een rioolverstopping. Dit soort rioolproblemen kunnen vele verschillende oorzaken hebben. Als er een blokkade in het riool aanwezig is die de toegang tot het gemeenteriool verspert kan het water uw huis niet verlaten. Door middel van de juiste apparatuur zijn wij geheel voorbereid om ieder riool te ontstoppen. Door te controleren bij de gemeenteputten en het spoelen van vele liters water controleren we altijd of we het werk zo goed mogelijk gedaan hebben. Op deze manier minimaliseren wij de kans op nieuwe problemen.

SLIJTAGE

Een rioolverstopping kan ook een meer indirecte oorzaak hebben. Breuken en verzakkingen in de leiding zorgen voor veel overlast. Als uw leidingsstelsel in slechte staat verkeerd kan het reinigen van de leiding niet voldoende zijn om het probleem op te lossen. Over het algemeen hebben de indirecte oorzaken te maken met een van de twee onderstaande redenen:

VERKEERDE AANSLUITING

Als een riool niet goed op het afschot loopt verzamelt vuil zich vaak op bij knikken in het riool. Hierdoor kan het vuil niet lekker weg en vormt na verloop van tijd een verstopping. Vaak zijn deze verstoppingen in eerste instantie wel te verhelpen maar zal het probleem na enige tijd terugkeren. Om dit probleem op te lossen wordt gekeken naar manieren om het riool weer op een correcte manier af te laten lopen. Dit kan betekenen het opnieuw beugelen van de huidige situatie of een deel van het riool vervangen en aan te passen.

EEN BREUK

Door de grote druk van voorbij rijdend verkeer, trillingen in de grond, is het mogelijk dat de leiding breekt of scheurt. Maar ook verzakkingen en boomwortels zijn grote veroorzakers van breuken in uw rioolstelsel. Hoewel je deze vaak in eerste instantie niet ziet zijn ze op een rioolcamera meestal mooi zichtbaar. Als de buis daadwerkelijk gebroken is zal deze moeten worden vervangen. Onze monteurs zorgen er altijd voor dat we de huidige situatie zo goed mogelijk in de originele staat terug brengen. Als er gegraven moet worden zorgen wij er ook voor dat het zand weer netjes terug komt en inden nodig de steentjes weer netjes op hun plaats komen te liggen.

Bel nu en u krijgt direct een monteur aan de lijn!
(24/7 beschikbaar en 365 dagen per jaar).
Bel: 06-24356980

Riool Reinigingsdienst helpt u graag bij het oplossen van de afvoerverstopping. Wij ontstoppen uw afvoer vanaf €72,50 (ex.btw).